Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja dotycząca nieruchomości niezamieszkałych

               I N F O R M A C J A

 

Informujemy, że obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 roku NOWY  SYSTEM GOSPODAROWANIA  ODPADAMI  KOMUNLNYMI i związany z nim obowiązek ponoszenia opłat dotyczy  TYLKO  I  WYŁACZNIE  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH.

Nieruchomości niezamieszkałe tj,: podmioty prowadzące dzielność gospodarczą, cmentarze, szkoły, strażnice, ośrodki zdrowia, urząd i instytucje podległe itp. nie zostały objęte nowym systemem gospodarownia odpadami komunalnymi.

 

Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Rudniki.

Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej.

DOCrejestr działalności regulowanej

 

 

 

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas