Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Rudniki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.05.2013 r. godz. 9.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia. Zmiana SIWZ  z dnia 08.05 2013r. JPEGWyjaśnienia zmiana SIWZ str 1
JPEGWyjaśnienia zmiana SIWZ str 2
JPEGWyjaśnienia zmiana SIWZ str 3
JPEGWyjaśnienia zmiana SIWZ str 4
JPEGWyjaśnienia zmiana SIWZ str 5
JPEGWyjaśnienia zmiana SIWZ str 6
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFZawiadomienie

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas