Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudniki

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.06.2013 r. godz. 9.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ
Zapytania wraz z wyjasnieniami z dnia 14-06-2013 r.
Zmiana SIWZ
PDFWyjaśnienia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFOgłoszenie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas