Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Nowy System Gospodarki Odpadami - informacje

Zapowiedź filmu informacyjnego

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 15 lipca 2011r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 152, poz. 897), która wprowadza szereg zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Większość przepisów nowej ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012. Ustawa rewolucjonizuje gospodarkę odpadową na terenie całego kraju przerzucając odpowiedzialność za odpady na każdą gminę w Polsce.

Proces wdrażania ustawy potrwa maksymalnie 18 miesięcy. O tym, kiedy nowy system zacznie działać mieszkańcy będą informowani na bieżąco.
Każda gmina ma obowiązek przeprowadzić kampanię informującą swoich mieszkańców o nowych zasadach.

Według nowych zasad to Gmina zapewnia odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego zbierania odpadów. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma.

Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo!
Z wnoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane będą koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów zbiórki odpadów wyselekcjonowanych.


Z wnoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane będą koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów zbiórki odpadów wyselekcjonowanych.

Gmina jak najszybciej musi przeanalizować, ile rzeczywiście odpadów komunalnych powstaje na jej terenie i jaka stawka za ich odbiór oraz unieszkodliwianie będzie właściwa.
 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas