Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Rozstrzygnięcie konkursu dla grup Odnowy Wsi.

Pragniemy poinformować mieszkańców Gminy Rudniki, iż został rozstrzygnięty konkurs organizowany przez Urząd Gminy w Rudnikach dla grup Odnowy Wsi. Wszystkim grupom, które w terminie złożyły wnioski komisja przyznała na realizację projektów wnioskowane środki:

  1. Mostki - „ Modernizacja zaplecza socjalnego domu wiejskiego w
    Mostkach” 
  2. Dalachów – „ Wiejskie centrum sportowo – rekreacyjne” 
  3. Żytniów – „ Zadaszenie oraz obudowa sceny” 
  4. Bobrowa – „ Instalacja elektryczna boiska – I etap” 
  5. Młyny – „ Skwer młyński”
  6. Sołectwa Bugaj oraz Cieciułów będą realizowały wspólny projekt budowy szatni na boisku w Cieciułowie.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie projekty z wyjątkiem projektu budowy szatni w Cieciułowie muszą zostać zrealizowane do końca listopada br. Po zakończeniu realizacji każda grupa będzie musiała przedstawić sprawozdanie końcowe z wykonanego zadania. Wzór w załączeniu: DOCWzór sprawozdania

Wszystkim grupom życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas