Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Podmiot odbierający odpady

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudniki:

REMONDIS SP. z o.o. Opole
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole


miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu j gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

W roku 2013 odpady składowane są na składowisku w Świerczu  –instalacja zastępcza prowadzona przez Zakład Budowlany Józef Karkos 46-300 Olesno, ul. Kluczborska  9A-Remondis Sp. z o.o. Zawodzie 16A  02-981 Warszawa zakład Paliw Alternatywnych w  Opolu, ul. Podmiejska 69,  45-573 Opole, Linia do sortowania odpadów Remondis Al. Przyjaźni 9,  45-573 Opole
 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas