Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że jest już czynny zlokalizowany przy składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Rudniki, ul. Dąbrówka 6, punkt selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:

w każdy wtorek i czwartek w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. 11:00 – 19:00
w każdy wtorek i czwartek w okresie od 1 października do 31 marca w godz. 8:00 – 16:00
w każdą 1 sobotę miesiąca w godz. 09:00 – 14.00.

Transport wysegregowanych odpadów komunalnych do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie oraz na własny koszt.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudniki.
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu tożsamości osoby dostarczającej odpady (na podstawie dowodu osobistego) oraz ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (książeczka opłat).
 3. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich czystości, składu.
 4. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (tj. po farbach, lakierach, chemikaliach, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.), powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 5. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu.
 6. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

PSZOK bezpłatnie będzie przyjmować selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak:

 1. opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
 2. odpady zielone z pielęgnacji terenów (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
 3. odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, okna, dywany, wykładziny);
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 5. zużyte baterie i akumulatory;
 6. przeterminowane lekarstwa;
 7. oleje, smary;
 8. zużyte świetlówki;
 9. zużyte opony od samochodów osobowych;
 10. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych prowadzonych we własnym zakresie, tj.: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki,  gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia.

Większe ilości (1 m3 rocznie na mieszkańca) odpadów budowlanych należy gromadzić w kontenerach i workach do tego przeznaczonych, dostarczonych na wniosek właściciela nieruchomości przez przedsiębiorcę zajmującego się odbieraniem odpadów komunalnych.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 1. szkło zbrojone oraz hartowane;
 2. szyby samochodowe;
 3. materiały zawierające azbest;
 4. części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.);
 5. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety).

    

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas