Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Stan realizacji obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do:
• do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, metalu, szkła
• do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także
• do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania

Poniższa tabela przedstawia wymagane poziomy recyklingu oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji oraz osiągnięte przez Gminę Rudniki poziomy recyklingu oraz osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za rok 2012.

Rok 2012

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.(%) –  75%
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów
Gmina Rudniki  83,30 %

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) papieru, tworzyw sztucznych, metalu oraz szkła - 10%
Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
Gmina Rudniki  2,10%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%) odpadów budowlanych i rozbiórkowych -
30 %
Gmina Rudniki 0

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas