Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Komunikat w sprawie jesiennej akcji deratyzacji

Komunikat


Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rudniki, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadza się obowiązek przeprowadzenia we wszystkich nieruchomościach na terenie gminy akcji deratyzacji.

Właściciele, użytkownicy, zarządcy, użytkownicy wieczyści, osoby prawne
i jednostki organizacyjne powinny w tym czasie zlecić przeprowadzenie akcji firmom specjalistycznym, bądź dokonać deratyzacji we własnym zakresie. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji powinny szczególnie pamiętać o podaniu dokładnego terminu wyłożenia trutki na szczury oraz zabezpieczeniu miejsc jej wyłożenia przed dostępem dzieci, a także zwierząt i ptactwa domowego.

Deratyzacja powinna zostać przeprowadzona w terminie    do 15 listopada 2013r.

Przed rozpoczęciem deratyzacji właściciel nieruchomości dokona gruntownego oczyszczenia terenu nieruchomości, opróżnienia pojemników na odpady.

W czasie trwania akcji należy:
1) wyłożyć trutkę w wyznaczonych miejscach i dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
2) w miejscach wyłożenia trutki umieścić ostrzegawcze nalepki   oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
3) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia się trutką oraz   sprawować szczególny nadzór nad nimi,
4) ptactwo i zwierzęta domowe trzymać pod zamknięciem,
5) w przypadku stwierdzenia zatrucia się człowieka wyłożoną trutką zapewnić mu natychmiastową pomoc lekarską.

Po zakończeniu akcji należy:
1) zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie
2) padłe gryzonie zakopać na głębokości 1 m, w odległości co najmniej
40 m od źródeł wody pitnej,
3) zebraną a nie zużytą trutkę należy zniszczyć przez spalenie.

Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakłada się obowiązek pouczenia o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas