Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Postępowanie Starosty Oleskiego w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Julianpolki dla potrzeb zbiornika retencyjnego Młyny II

Obwieszczenie Starosty Oleskiego

JPEGSkan z 30.10.2013.jpeg
 

Stan własnościowy gruntów

JPEGSkan 2 z 30.10.2013.jpeg

JPEGSkan 3 z 30.10.2013.jpeg

JPEGSkan 4 z 30.10.2013.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas