Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Rudnikach

WÓJT GMINY RUDNIKI
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rudniki

 

Do przetargu wystawia się lokal użytkowy, położony w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4, na działce nr 53/25, k.m. 3, Kw. nr 39295 z przeznaczeniem na działalność usługową, z możliwością prowadzenia praktyki lekarskiej i innych usług medycznych.
Przedmioty lokal, o łącznej powierzchni użytkowej 104,07 m2, składa się z 8 pomieszczeń, 2 sanitariatów i wyposażony jest w 2 odrębnych drzwi wejściowych.

Termin przetargu 30 grudnia 2013 r. godz. 11.00
Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12.
Cena wywoławcza
676,46 zł ( miesięczny czynsz ),
wadium - 100,00 zł.
Podana cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, odbiór nieczystości ( zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę).
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 24 grudnia 2013 roku z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego położonego w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.


 Wójt Gminy Rudniki
 /-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas