Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Podsumowanie roku z sołtysami

 

20 grudnia br. odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu gminy Rudniki.

Spotkaniu przewodniczył wójt Andrzej Pyziak, który podsumował rok 2007.    Przedstawił, co udało się zrobić w niniejszym roku, jakie udało się zakończyć przedsięwzięcia i jakie są plany na najbliższą przyszłość. Wójt podkreślił rolę sołtysa jako urzędnika w terenie, przypomniał również o tym, aby jak najwięcej aktywizować rady sołeckie poprzez organizację spotkań oraz bezpośrednie działanie we wsi.

Sołtysi mieli okazję przedstawić problemy, jakie są w ich miejscowości oraz pochwalić się sukcesami minionego roku.

Takiego rodzaju działania są bardzo potrzebne, aby móc wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Sołtysi otrzymali również poradnik dla sołtysów na 2008 rok.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas