Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wójt odpowiada - ROK 2014

Pytanie: Dzien dobry Panie Wójcie mam bardzo wazne pytanie, ponieważ chce wynająć mieszkanie w szkole w Jaworznie bardzo mi zależy. Co potrzebuje żeby starac się o nie. Dziękuje bardzo za odpowiedź
Magdalena L.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 02.09.2014 roku w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w Mirowszczyźnie 43, 46-325 Rudniki uprzejmie informuję, że zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy reguluje:
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733),
  • Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/183/09 z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki.
Dostępny w Mirowszczyźnie 43 lokal nr 2, zgodnie z Uchwałą nr VII/53/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zakwalifikowany jest do mieszkaniowego zasobu gminy jako lokal przeznaczony do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy. Zgodnie z § 18 - §19 Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/183/09 z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki lokale takie wynajmowane są na okres nie dłuższy niż czas trwania stosunku pracy. Prawo do wynajęcia lokali na czas trwania stosunku pracy przysługuje:
  • lekarzom i pielęgniarkom,
  • nauczycielom,
  • innym osobom, których zawód i kwalifikacje powodują, iż są niezbędni na terenie gminy.
Natomiast w związku z rozwiązaniem umowy najmu przez poprzednich lokatorów dostępny będzie również  lokal nr 1, który ma powierzchnię 103,09 m2. Zgodnie z § 26 Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/183/09 z dnia 3 lutego 2009 roku wynajęcie lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia przekracza 80 m 2 poprzedzone jest przetargiem, którego celem jest ustalenie najwyższej stawki czynszu.
Wydane zostało Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki Nr 95.2014 z dnia 08.09.2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, które zostało umieszczone na stronie internetowej http://rudniki.pl/1501/wykaz-lokali-mieszkalnych-przeznaczonych-do-oddania-w-najem.html. Po upływie terminów określonych w art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.) zostanie ogłoszony przetarg.

Pytanie: Panie Wójcie. Na posesji pani Mikos w Żytniowie, a właściwie przed posesją, czyli w rowie posadzone są dwa drzewa iglaste, teraz już sporych rozmiarów. Wczoraj w tym miejscu miałbym stłuczkę, bo drzewa te zasłaniają widoczność. Na którymś zebraniu wiejskim sprawa ta była poruszana i obiecał pan interwencję, a było to jakieś dwa lata temu. Tymczasem drzewa rosną, czy czeka pan na jakiś wypadek, aby zająć się tą sprawą, bo jestem pewny że wcześniej czy póżniej do tego dojdzie.
Jerzy Napieraj
Odpowiedź: Wspomniana droga jest drogą powiatową i zarządzana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnie. W dniu 31-03-2014 r. wysłano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych aby usunięto w tym miejscu wspomniane drzewa.

Pytanie: Witam, czy podczas najbliższej sesji Rady Gminy Rudniki będzie omawiana sprawa inwestycji budowy drogi gminnej we wsi Jaworzno Bankowe (Góry)? Droga już od wielu lat wymaga budowy! Na kiedy ewentualnie będzie przewidziana taka inwestycja? Mieszkańcy czekają na jakiekolwiek kroki w tej sprawie!
Monika Krzykawiak
Odpowiedź: Na najbliższej sesji Rady Gminy chcemy przedstawić Radnym propozycje dróg, które ewentualnie mogą być brane pod uwagę do realizacji w przyszłości.
Jest w nich również droga Jaworzno Bankowe – Cieciułów tzw. Góry. O kolejności dalszych inwestycji decydować będą Radni. Wszystko jednak uzależnione jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić konkretnej daty budowy tej drogi. Droga Jaworzno Góry mimo iż nie jest drogą asfaltową jest w dobrym stanie technicznym.
Nadmieniam, że w Jaworznie Bankowym w bieżącym roku realizowana będzie inwestycja budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wzdłuż torów kolejowych.

Pytanie: Pytanie dotyczy usunięcia drzew przy jednej z posesji w miejscowości Żytniów.
Jerzy Napieraj
Odpowiedź: Nie przedstawił się Pan zgodnie z wymogami, tak więc nie potrafimy zidentyfikować osoby zadającej pytanie. Zgodnie z przyjętymi zasadami  - nie udzielamy odpowiedzi na anonimy.

Pytanie: Czy rozbudowa DK43 na odcinku Jaworzno - Julianpol znalazła się w tegorocznym planie inwestycyjnym GDDKiA? Oczywiście to droga krajowa której rozbudowa ma być finansowana z budżetu centralnego, a gmina może jedynie przypominać o potrzebie jej modernizacji. Rozbudowa jest odkładana już od pięciu lat ... jak jest szansa że zostanie zrealizowana w najbliższych latach? To niewątpliwie jeden z gorszych odcinków dróg krajowych w województwie.
Stefan Nowak
Odpowiedź: Z takim przesłaniem, że jest to najgorszy odcinek pod względem technicznym drogi nr 43, spotkaliśmy się w dniu 16 stycznia 2014 r. w Warszawie z podsekretarzem stanu Departamentu Ministerstwa Transportu oraz zastępcą dyrektora GDDP w Warszawie.
W spotkaniu udział wzięli poseł Leszek Korzeniowski, senator Aleksander Świeykowski, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński i Andrzej Pyziak Wójt Gminy Rudniki.
Ministerstwo Transportu popiera nasze wnioski, w tym o modernizację odcinka drogi nr 43 Jaworzno-Julianpol, na którą to drogę już od dawna jest wykonana dokumentacja techniczna. Problem tkwi w środkach finansowych Ministerstwa Transportu. Po przetargach na zadania kluczowe tj. budowę autostrad i niektórych obwodnic, jeśli pozostaną środki, ministerstwo będzie chciało uwzględnić nasz postulat. Czy tak się stanie? Jednoznacznie trudno już teraz to stwierdzić. Mam jednak nadzieję, że nadchodzi czas na realizację tego przedsięwzięcia. Jeszcze w tym półroczu nastąpi rozstrzygnięcie; czy zadanie będzie realizowane czy też nie.

Pytanie: Panie Wójcie. Książeczke opłat od śmieci dostałem na czas. Moje pytanie kiedy dostanę harnomogram zbiórki odpadów ?
Jan Pawelec
Odpowiedź: Szanowny Panie Janie,
W nowym systemie gospodarowania odpadami gmina podzielona została na 4 rejony ze względu na różne terminy odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach. W związku z tym, że nie podał Pan miejscowości, która Pana interesuje przesłaliśmy na adres email harmonogramy z czterech rejonów. Przygotowaniem i dystrybucją harmonogramów zbiórki odpadów w naszej gminie zajmuje się Wykonawca usługi – firma Remondis Opole.
Z informacji uzyskanych od pracownika firmy wynika, że harmonogramy do wszystkich rejonów zostały przekazane w terminie do 7 stycznia br.
W przypadku braku harmonogramu można do niego sięgnąć na stronie internetowej www.rudniki.pl, bądź bezpośrednio w naszym urzędzie w pok. nr 6 /parter/.
Zachęcamy również do podpisania oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze ekologicznym oraz informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rudniki i wpisania w nim numeru tel. komórkowego lub adresu e-mail. Do osób, które złożyły ww. oświadczenie wysłano na adres e-mail harmonogram zbiórki odpadów na rok 2014.
Zastępca Wójta
Iwona Napieraj

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas