Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 11.2014

z dnia 03.02.2014 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Nieruchomość obejmująca działki nr k.m.

Położenie nieruchomości

KW

działek

Pow.

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34

cena wywoławcza bez podatku VAT

1

86/6

k.m.1

Słowików

OP1L/00053812/3

0,0422

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.

Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 85 i 87

05.03.2014 r.

333,00

2

86/7

k.m.1

Słowików

OP1L/00053812/3

0,0191

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.

Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 84 i 88

05.03.2014 r.

151,00

3

86/9

k.m.1

Słowików

OP1L/00053812/3

0,0073

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.

Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 82 i 90

05.03.2014 r.

58,00

4

86/14

k.m.1

Słowików

OP1L/00053812/3

0,0109

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.

Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 75 i 96

05.03.2014 r.

108,00

5

86/17

k.m.1

Słowików

OP1L/00053812/3

0,0194

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.

Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 72 i 99

05.03.2014 r.

192,00

6

86/20

k.m.1

Słowików

OP1L/00053812/3

0,0223

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.

Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 62 i 263

05.03.2014 r.

176,00

7

86/21

k.m.1

Słowików

OP1L/00053812/3

0,0280

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.

Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 58 i 264/2

05.03.2014 r.

213,00

8

281

k.m.5

Żytniów

OP1L/00052855/9

0,7900

Strefa gospodarcza produkcyjno-usługowa

Działka stanowi użytek rolny w kształcie wydłużonego prostokąta

05.03.2014 r.

35 000,00

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas