Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie

o zwołaniu na dzień 14 lutego 2014  roku /piątek/ godz. 12.00 XXX sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                      
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podsumowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi     na terenie gminy.
 5. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno – uchwała Nr XXX/246/2014;
  2. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwrotu zasiłków celowych i na ekonomiczne usamodzielnienie – uchwała Nr XXX/247/2014;
  3. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów uchwała Nr XXX/248/2014;
  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – uchwała Nr XXX/249/2014;
  5. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudniki „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014 – 2020 – uchwała Nr XXX/250/2014;
  6. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” – uchwała Nr XXX/251/2014; 
  7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – uchwała Nr XXX/252/2014;
  8. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XXX/253/2014;
  9. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki – uchwała Nr XXX/254/2014.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas