Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Naczelna Organizacja Techniczna w związku z planowanym udziałem w Konkursie zamkniętym nr 1/POKL/8.1.1/2014 kieruje zapytanie o zapotrzebowanie na wsparcie dla nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych, które utraciły pracę po 31 grudnia 2012 roku lub aktualnie znajdują się w okresie wypowiedzenia pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru gminy Rudniki.

W związku z tym proponujemy udział w bezpłatnych szkoleniach kandydatów na kierowców do kierowania pojazdami kategorii B, C lub D połączone ze szkoleniem kwalifikacji wstępnej kierowców (obowiązkowe dla kategorii C i D). Proponujemy ponadto udział w kursie przygotowującym do egzaminu na uzyskanie certyfikatu kompetencji przewoźników drogowych pozwalający na podejmowanie działalności w zakresie transportu drogowego, spedycji lub zarządzania transportem w firmie przewozowej.

Wymienione propozycje mogą zostać poszerzone o szkolenia zawodowe będące w obszarze zainteresowania potencjalnych beneficjentów.

Szkolenia złożą się na Projekt NOT w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Konkurs ogłoszony został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Prosimy o udzielenie Informacji o potencjalnym zainteresowaniu powyższą propozycją w terminie do dnia 25 marca 2014 roku.

Kontakt:
ul. Katowicka 50
45-061 Opole
tel. 77 45 37 187
fax: 77 40 66 848
Infolinia: 801 024 014
e-mail:

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas