Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Podsumowanie inwestycji gminy Rudniki w 2013 roku

Infrastruktura społeczna

1. Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie.
W ramach projektu zrealizowano wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę bramy garażowej, wymianę instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, odgromowej; przebudowano kotłownię c.o., wykonano gipsowanie, malowanie i roboty okładzinowe ścian, wymieniono stropy, podłogi, docieplono ściany zewnętrzne.

Koszt całkowity: 1.270.000,00 zł
Wkład własny: 466.000,00 zł
Dofinansowanie: 804.000,00 zł

Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie- PRZED.jpeg Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie - PO.jpeg

2. Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Cieciułowie.
W ramach projektu  przeprowadzono prace przygotowawcze i ziemne, zakupiono 10  ławek dla widowni, wybudowano piłko chwyty oraz zakupiono walec do trawy.

Koszt całkowity: 137.000,00 zł
Wkład własny: 48.000,00 zł
Dofinansowanie: 89.000,00 zł

Boisko przed przebudową.jpeg Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Cieciułowie - PO.jpeg
 

3. Zagospodarowanie parku w Rudnikach poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej.
W ramach projektu powstał kompleks siłowni zewnętrznej w parku w Rudnikach składający się z 5 dwustanowiskowych urządzeń.
Koszt całkowity: 26.000,00 zł
Wkład własny: 9.000,00 zł
Dofinansowanie: 17.000,00 zł

DSC00518.jpeg DSC00545.jpeg
 

4. Remont pomieszczeń Gminnej Izby Tradycji przy ul. Targowej w Rudnikach.

W ramach projektu przeprowadzono prace demontażowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, malowanie ścian i sufitów, wymianę przewodów instalacji elektrycznej.
Koszt całkowity: 35.000,00 zł
Wkład własny: 14.000,00 zł
Dofinansowanie: 21.000,00 zł

Remont pomieszczeń Gminnej Izby Tradycji przy ul. Targowej w Rudnikach - PRZED.jpeg Remont pomieszczeń Gminnej Izby Tradycji przy ul. Targowej w Rudnikach - PO.jpeg

5. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy.

W ramach tej inwestycji wymieniono stare, przeciekające pokrycie dachowe na dach dwuspadowy oraz zaadaptowano poddasze, w którym mogą mieścić się pomieszczenia biurowe.

Koszt całkowity: 427.000,00 zł (środki własne gminy)

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy - PRZED.jpeg Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy - PO.jpeg

Infrastruktura techniczna

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 101024 O w Julianpolu.

W ramach projektu dokończono nawierzchnię asfaltową na drodze w Julianpolu „pod lasem” i wykonano nową nawierzchnię na drodze gminnej począwszy od skrzyżowania z drogą krajową.
Długość drogi - 2,5 km, szerokość – 5,0 m
Koszt całkowity: 1.400.000,00  zł
Wkład własny: 713.000,00 zł
Dofinansowanie: 687.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 101024 O w Julianpolu.jpeg DSC03717.jpeg

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łazy – Młyny.

W ramach projektu wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze od Młynów do skrzyżowania z drogą powiatową w Łazach.
Długość drogi - 0,82 km, szerokość 4,0 m
Koszt całkowity: 280.000,00 zł
Wkład własny: 163.000,00 zł
Dofinansowanie: 117.000,00 zł

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łazy-Młyny.jpeg

3. Przebudowa ulicy Piaskowej w Rudnikach.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Cieciułowa do ulicy Reymonta.
Długość drogi – 0,5 km, szerokość – 4,0 m
Koszt całkowity: 210.000,00 zł (środki własne gminy)

Przebudowa ulicy Piaskowej w Rudnikach.jpeg Przebudowa ulicy Piaskowej w Rudnikach..jpeg

4. Remont drogi powiatowej w Jelonkach.

Koszt całkowity: 140.000,00 zł
Dotacja z gminy dla powiatu: 40.000,00 zł
Wydatek poniesiony przez powiat: 100.000,00 zł
Inwestycja współfinansowana ze środków własnych jako dotacja dla powiatu.

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach poprzez budowę poletka do unieszkodliwiania osadów ściekowych.

W ramach projektu wybudowano przy oczyszczalni ścieków w Rudnikach poletko osadowe trzcinowe składające się z czterech kwater o całkowitej powierzchni 1 260 m2  wraz ze zbiornikiem do przyjmowania osadów ściekowych i rurociągami tłocznymi. Na poletko będą kierowane osady z oczyszczalni w Rudnikach i Żytniowie oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Koszt całkowity : 480.000,00 zł (środki własne gminy)

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach.jpeg DSC02245.jpeg

6. Zakup osprzętu do oczyszczalni ścieków.
Koszt całkowity: 17.000,00 zł (środki własne gminy)

7. Wykonanie 121 przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach projektu wykonano 121 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bobrowa, Brzeziny Cieciułowskie, Nowy Bugaj,  Chwiły, Dalachów, Faustianka, Hajdamaki, Janinów, Jaworek, Jaworzno, Jaworzno Bankowe, Jelonki , Julianpol, Kuźnica, Łazy, Mirowszczyzna, Młyny, Mostki, Odcinek, Polesie, Porąbki, Słowików, Stary Bugaj, Stawki Żytniowskie, Żurawie.
Koszt całkowity: 1.920.000,00 zł
Wkład własny: 1.060.000,00 zł
Dofinansowanie: 860.000,00 zł

Wykonanie 121 przydomowych oczyszczalni ścieków2.jpeg

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dalachowie – etap I 

Zrealizowane: 7 km budowy rurociągów tłoczonych, zakończenie inwestycji planowane na sierpień 2014 r.)
Koszt całkowity I etapu: 716.000,00 zł
Wkład własny: 279.000,00 zł
Dofinansowanie: 437.000,00 zł

9. Zakup 4 sztuk wiat przystankowych.
Koszt całkowity: 19.000,00 zł (środki własne gminy)

zakup wiat przystankowych.jpeg

Oświata

1. Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Cieciułowie.
Koszt całkowity: 44.000,00 zł (środki własne gminy)

Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Cieciułowie.jpeg

Promocja i rozwój

1. „Zwiedzam bo lubię – atrakcje turystyczne gminy Rudniki”.

W ramach projektu powstał folder informacyjno-turystyczny (2000 egzemplarzy), 3 tablice zewnętrzne przenośne oraz naklejka turystyczna na billboard.

Koszt całkowity: 29.000,00 zł
Wkład własny: 10.000,00 zł
Dofinansowanie: 19.000,00 zł

Zwiedzam bo lubię – atrakcje turystyczne gminy Rudniki” 1.jpeg Zwiedzam bo lubię – atrakcje turystyczne gminy Rudniki”.jpeg

2. „Zdrowo, radośnie, rodzinnie”.

Integracja polsko-czeska dot. zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
Koszt całkowity: 12.000,00 zł
Wkład własny: 1.000,00 zł
Dofinansowanie: 11.000,00 zł

DSC02451.jpeg

Doposażenie sekcji komunalnej

1. Zakup ciągnika do prac związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy.
Koszt całkowity: 118.000,00 zł (środki własne gminy)

Zakup ciągnika do prac związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy.jpeg

2. Zakup pługa odśnieżnego.
Koszt całkowity: 24.000,00 zł (środki własne gminy)

zakupm pługa odśnieżnego.jpeg

PODSUMOWANIE

Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych: 7.164.000,00 zł
Wkład własny gminy: 4.142.000,00 zł
Pozyskane środki z zewnątrz: 3.062.000,00 zł

wykres2013-1.jpeg wykres2013-2.jpeg

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas