Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 29.2014

z dnia 01.04.2014 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp

 

Nieruchomość obejmująca działki

 

Położenie nieruchomości

 

Kw

działek

 

Pow.

[ha]

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Opis nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

 

cena wywoławcza bez podatku VAT

[zł]

 

 

1

 

 

181/9

k.m.1

 

 

Dalachów

 

 

OP1L/00028855/2

 

 

0,4193

Strefa osadnicza produkcyjno-usługowa, ozn. – O.PU, w terenach istniejących obiektów produkcyjnych i składowych.

Działka w kształcie wieloboku, zabudowana budynkiem garażowo – magaz oraz budynk. gospodarczym do remontu lub rozbiórki. Przez działkę biegnie napowietrzna linia 15 kV.

 

 

16.05.2014 r.

 

 

68 100,00

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas