Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Komunikat

Informujemy wszystkich mieszkańców sołectwa: Żytniów, Jelonki, Cieciułów, Bobrowa, Bugaj, Jaworzno, Julianpol że na terenie gminy Rudniki w obrębie geodezyjnym Żytniów, Jelonki, Cieciułów, Bobrowa, Bugaj, Jaworzno Wieś , Jaworzno Bankowe, Julinpol planowana jest budowa

32 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj., kablową linią energetyczną, drogami dojazdowymi.

Obecnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla planowanej inwestycji. Kolejnym etapem będzie postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Informujemy, że u sołtysa każdego sołectwa dostępna jest mapa z lokalizacją turbin wiatrowych wraz z zaznaczonym oddziaływaniem akustycznym na tereny mieszkaniowe, zagrodowe.

Ponadto na tablicach ogłoszeń i u sołtysa dostępne jest ZAWIADOMINIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu informujące strony postępowania o aktualnym etapie tego postępowania.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z tymi materiałami i pisemne przekazanie swoich uwag pracownikowi urzędu (pokój nr 6 /parter/ tel. 34 3595 072 wew. 25)      

Wójt Gminy Rudniki
/-/Andrzej Pyziak

Załączniki:
PDFZawiadomienie

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas