Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Zachęcamy uprawnionych mieszkańców Gminy Rudniki do odbierania „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”. Wnioski o wydanie Karty składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 tel. 34) 35 95 072 wew. 33 – osoba do kontaktu Teresa Włodarczyk.

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA (OKRiS) – co to jest?
OKRiS jest narzędziem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Z kolei celem Programu SSD jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia.

Główny cel OKRiS:
Budowa przyjaznego klimatu dla rodziny poprzez m.in. wprowadzenie systemu zniżek oferowanych posiadaczom karty przez Partnerów OKRiS.

Działania OKRiS są realizowane przez:
Wprowadzenie powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych i prywatnych.

Uprawnieni do korzystania:

 • rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego
 • rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim

 

Zasady wydawania Karty:

 1. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Wnioskodawca wskazuje we wniosku osoby uprawnione do użytkowania Karty.
 3. Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawem i jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.
 4. Karta wydawana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 5. Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu lub Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach.
 6. Wnioski można pobrać ze strony internetowej http://ssd.opolskie.pl
 7. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do urzędu.
 8. Odbiór Karty następuje w urzędzie, gdzie składany był wniosek lub może być przesłana na adres wskazany przez wnioskodawcę.

UWAGA! Wszystkie niezbędne zasady dotyczące wydawania i użytkowania Karty są opisane na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas