Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Gmina Rudniki – 10 lat w Unii Europejskiej

1 maja br. minęło 10 lat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez ten okres czasu w Gminie Rudniki zrealizowaliśmy ponad 90 projektów o wartości przekraczającej 43 mln zł.

Na realizację tych projektów pozyskaliśmy ponad 13 mln złotych z Unii Europejskiej oraz prawie 9 mln zł ze źródeł krajowych.

Łącznie uzyskaliśmy ponad 22 mln zł dofinansowania, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy stanowi kwotę ponad 2 500 zł.

10 lat w unii - udzial srodkow.jpeg

W ciągu tych 10 lat zrealizowaliśmy bardzo różnorodne zadania. Prawie 75% wszystkich projektów dotyczyło inwestycji czyli tzw. projektów twardych polegających między innymi na: przebudowie i budowie dróg, budowie kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji szkół i strażnic OSP itp. Pozostałe 25% projektów to tzw. projekty miękkie, realizowane zarówno przez urząd gminy, jak również przez szkoły, BOOS i Ośrodek Kultury. Realizacja projektów nieinwestycyjnych pozwoliła przede wszystkim na: wymianę międzynarodową, wydanie materiałów promocyjnych, szkolenia, organizację imprez kulturalnych, jak również organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej.

10 lat w unii - ilosc projektow.jpeg

Przed nami nowy okres programowania na lata 2014-2020. Co przyniesie? - zobaczymy!

Na pewno będziemy się starać pozyskać środki unijne w jak największym zakresie. Widzimy jednak, że teraz będzie jeszcze trudniej niż do tej pory, ponieważ coraz mniej pieniędzy przeznaczane jest na rozwój lokalny. Unia Europejska stawia w nowym okresie programowania na regiony i na miasta, zaniedbując nieco wieś. 

Wiele przed nami. Nowe wyzwania, nowe zadania i na pewno dużo pracy. Już za kilka lat będziemy mogli zrobić kolejne podsumowanie.

 

Zestawienie najważniejszych inwestycji Gminy Rudniki w latach 2004-2014

Ochrona Środowiska:

 • Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami, przebudową stacji  wodociągowej
 • 3,745 km sieć wodociągowej, 18 przyłączy
 • Budowa kanalizacji:
  • w miejscowości Jaworzno (łącznie 7,83 km sieci, 252 przyłącza)
  • w miejscowości Dalachów (łącznie 6,75 km sieci, 240 przyłączy)
 • Budowa 121 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudniki
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach w punkt zlewny osadów ściekowych i poletko  osadowe

Drogi:

 • Budowa i przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ponad 28 km.

Oświata:

 • Przebudowa i remont szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Żytniów, Jaworzno, Dalachów, Cieciułów
 • Budowa placów zabaw przy szkołach w miejscowościach: Dalachów, Rudniki, Cieciułów, Żytniów oraz Jaworzno
 • Rozbudowa i remont gimnazjum w Rudnikach

Sport i rekreacja

 • Budowa Orlika w miejscowości Rudniki
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Dalachowie
 • Modernizacja boisk sportowych w miejscowościach Rudniki, Cieciułów, Jaworzno
 • Budowa siłowni zewnętrznej w Rudnikach
 • Budowa edukacyjnej ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rudniki
 • Budowa Edukacyjnego Centrum rozrywki w Cieciułowie

Budynki użyteczności publicznej

 • Modernizacja strażnic OSP w miejscowościach: Żytniów, Cieciułów, Jaworzno, Bobrowa, (w 2014 roku Mostki, Dalachów)
 • Budowa szatni w Cieciułowie
 • Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej
 • Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rudnikach na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach
 • Przebudowa Gminnej Izby Tradycji w Rudnikach
 • Przebudowa pokrycia dachu na budynku urzędu
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas