Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Akty prawne w ochronie środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku i porządku w gminach

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych


Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Uwaga:
Aktualne treści ww. aktów prawnych można zobaczyć m.in.
- w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP
- w wersjach elektronicznych Dziennika Ustaw wydawanego przez Rządowe Centrum Legislacji

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas