Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja dot. sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2012-2017

Poniżej publikujemy informację dot. sposobów zgospodarowania odpadów komunalnych oraz osiągnięte poziomy recyklingu w latach 2012 - 2017.

PDFInformacja o miejscach zagospodarowania odpadów

 

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W LATACH 2012 - 2020

 

 

 

ROK

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

 

osiągnięty

wymagany

osiągnięty

wymagany

osiągnięty

dopuszczalny

2012

2

10

0

30

83

75

2013

10

12

100

36

64

50

2014

27

14

100

38

70

50

2015

48

16

100

40

65

50

2016

34

18

100

42

0

45

2017

48

20

100

45

28

45

2018

 

30

 

50

 

40

2019

 

40

 

60

 

40

2020

 

50

 

70

 

35

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas