Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI
GKR.III.6733.1.2014

Rudniki, dnia   2014-07-28                                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek

Gminy Rudniki

zostało wszczęte  w dniu  21.07.2014 r.  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na:

rozbudowie  sieci  kanalizacji sanitarnej  Rudniki – Jaworzno na działkach:

  • obręb Jaworek dz. nr: 44/2, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 50/2, 51/1, 52, 53/2, 55/1, 56/1, 57, 59, 60/2, 66/2, 67/4, 67/2, 68/3, 68/4, 68/1, 179, 182, 90, 91/2, 92, 93,
  • obręb Mirowszczyzna dz. nr 279/2.

W ciągu 7 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 4 (tel 0-34 3595072) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

WÓJT
/-/ Andrzej Pyziak

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas