Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Uroczystość oddania do użytku Sołeckiego Centrum Integracji w Mirowszczyźnie

20 lipca br. w piękny, słoneczny dzień odbyła się uroczystość oddania do użytku „Przebudowanego budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie”. Rozpoczęła ją msza święta w kościele pod wezwaniem p.w. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie prowadzona przez ks. Piotra Smugorzewskiego w intencji strażaków, mieszkańców parafii, na okoliczność oddania nowo wyremontowanego obiektu. Następnie korowód składający się z pocztów sztandarowych, zaproszonych delegacji druhów strażaków z terenu gminy Rudniki, Sołtysa Wsi Jaworzno, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, samorządowców oraz zaproszonych gości przemaszerował na plac obok strażnicy. Meldunek złożony przez Jana Stasiaka Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych przyjął kpt. Mariusz Strzelczak z Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, po czym podczas hymnu narodowego, wciągnięto na maszt flagę Polski. Następnie prowadzący uroczystość druh Eugeniusz Biskup przypomniał dzieje historii jednostki OSP, a Andrzej Wróbel Prezes OSP Jaworzno oraz Zdzisława Pawlaczyk sołtys wsi podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do przebudowy budynku i organizacji uroczystości.

W dalszej części oficjalnej do zgromadzonych uczestników swoje słowa skierowali: Iwona Napieraj
Z-ca wójta Gminy Rudniki, Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego, Stanisław Belka V-ce Starosta Powiatu Oleskiego, kpt. Mariusz Strzelczak z Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
W okolicznościowych przemówieniach w/w przedstawiciele gratulowali m.in. nowego obiektu, który wpłynie pozytywnie na większą integrację mieszkańców, aktywność młodzieży przyczyniając się do podejmowania kolejnych ciekawych inicjatyw o zasięgu gminnym czy wojewódzkim. Następnie dokonano uroczystego aktu oddania, przecięcia wstęgi i poświęcenia budynku.

Po części oficjalnej Koło Gospodyń Wiejskich zaprezentowało pieśni i przyśpiewki, którym przygrywał Bogdan Szyszka. Po nich dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Jaworzna pod opieką Pani Jolanty Panek oraz Beaty Patyk zaprezentowały swój program artystyczny, a następnie grupa kabaretowa młodzieży z terenu gminy Rudniki zaprezentowała skecz pt. lot tanimi liniami lotniczymi. Całość zakończył występ muzyczny druhen z OSP Jaworzno. Po przemówieniach goście dokonali pamiątkowych wpisów do kroniki oraz zwiedzali obiekt.

Przypomnijmy, że Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie jest kolejnym po Cieciułów, OSP Żytniów, OSP Mostki budynkiem wyremontowanym ze środków unijnych. Wartość inwestycji wynosi 1.270.000 zł z czego 462.000,00 zł to dofinansowanie z PROW.

 

Mamy nadzieję, że zgodnie z życzeniami gości budynek wpłynie pozytywnie na organizację życia społecznego miejscowości, poszerzy ofertę kulturalną sołectwa oraz będzie miejscem wielu ciekawych spotkań.

DSC05315.jpeg DSC05378.jpeg DSC05393.jpeg DSC05403.jpeg DSC05425.jpeg DSC05445.jpeg DSC05479.jpeg DSC05506.jpeg DSC05528.jpeg

 

 

Obiekt przed remontem Obiekt po remoncie
DSC01542.jpeg DSC03690.jpeg
DSC01321.jpeg DSC03633.jpeg
DSC01360.jpeg DSC03636.jpeg

 

       oznakowanie odnowa wsi.png

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas