Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Kanalizacja Dalachów

Umowa na odbiór i przesył ścieków już podpisana

 

Wszystko zaczęło się od zawiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny. Związek powstał w dniu 23 stycznia 2003 r. Wówczas to gminy: Byczyna, Gorzów Śląski, Praszka, Radłów i Rudniki, zawarły porozumienie w sprawie nawiązania współpracy związanej
z kompleksową gospodarką proekologiczną w regionie dorzecza górnej Prosny.

Docelowo, dla realizacji wyżej wymienionych postulatów postanowiono utworzyć związek międzygminny. I tak z dniem 2 czerwca 2003 r. (na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny został wpisany do Rejestru związków międzygminnych.

W ramach działania związku powstała najpierw koncepcja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej, a w konsekwencji dokumentacja techniczna. Gminy zrzeszone w związku próbowały wspólnie zrealizować jeden projekt dot. skanalizowania wszystkich gmin, jednak mimo ogromnego wysiłku nie udało się tego dokonać. Przygotowane w ramach związku dokumenty służą teraz poszczególnym gminom do realizacji na swoich terenach budowy sieci kanalizacyjnych.

I tak na podstawie opracowanej w ramach związku dokumentacji, do końca września zakończy się budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Dalachowie. Koszt inwestycji
to kwota ponad 3 320 000 zł, w tym dofinansowanie w wysokości  1 320 000 zł. Roboty trwają od marca 2013 roku.  I etap realizacji inwestycji zakończono w listopadzie 2013 roku, obejmował on budowę rurociągów tłocznych długości 7 km, od granicy z Gminą Praszka, przez drogę krajową i tory kolejowe do nieruchomości nr 353. 
II etap obejmuje budowę 240 przyłączy.

W dniu 8 września br. w siedzibie zakładu komunalnego w Praszce wójt gminy Rudniki
oraz prezes zarządu PPU GOSKOM Ryszard Szymański podpisali umowę na odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni w Praszce z terenu gminy Rudniki tj. z miejscowości Dalachów.

 

                     DSC06149.jpeg                                    DSC06158.jpeg                                                             

 

 

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas