Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Inwestycje drogowe w Gminie Rudniki

Właśnie zakończone zostały prace związane z „Budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaworznie Bankowym” oraz „Przebudową drogi gminnej Nr 101029 0 w Jaworznie Bankowym”. W ramach inwestycji położono 1,1 km asfaltu i 159 mb kostki brukowej. Koszt obu inwestycji to kwota 474 323 zł, z czego 220 tys zł to dofinansowanie pozyskane z budżetu województwa opolskiego.

02  września podpisaliśmy umowę dotyczącą realizacji kolejnych inwestycji drogowych na terenie naszej gminy, a mianowicie rozpoczniemy: „Przebudowę drogi w Starym Bugaju” oraz „Przebudowę drogi gminnej w Brzezinach Cieciułowskich”. Łącznie to prawie 1,5 km nawierzchni z masy bitumicznej. Koszt obu inwestycji to kwota 520 637 zł, która w całości pochodzi z budżetu gminy. Prace wykona firma wyłoniona w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. firma REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek – Spółka Jawna z Olesna.

To nie wszystkie inwestycje drogowe na najbliższy czas w gminie Rudniki. Obecnie jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu na „Przebudowę drogi gminnej nr 101014 w Dalachowie”. Łączna długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 1713 mb,  w tym przebudowa skrzyżowania z drogą krajową. Prace rozpoczną się niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy i podpisaniu umowy. Inwestycja będzie zakończona w terminie do  15.05.2015r.

Jeszcze w tym roku będziemy przebudowywać drogę gminną w Mirowszczyźnie i Słowikowie. Obecnie przygotowujemy się do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Jesteśmy przekonani, że zrealizowane inwestycje poprawią przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz przyczynia się do poprawy estetyki naszych miejscowości.

Droga Jaworzno Bankowe.jpeg

Droga Jaworzno Bankowe.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas