Komunikat dot. składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 108.2014

z dnia 10.10.2014 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp

 

Nieruchomość obejmująca działki nr k.m.

 

Położenie nieruchomości

 

Kw

działek

 

Pow.

w ha

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Opis nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

 

cena nieruchomości

1

583/1

k.m. 1

Cieciułów

 

OP1L/000

33696/7

 

0,2201

Strefa niezurbanizowana, rolno-leśna chroniona ozn. symb. N.RLR., w połowie w ter. urządzeń sport., rekre. i wypocz, w połowie w ter. grun.roln. chronionych

Działka w kształcie prostokąta, bez dostępu do drogi

 

 

 

-----

 

 

 

4 078,00

2

583/2

k.m. 1

Cieciułów

 

OP1L/000

33696/7

 

0,2151

Strefa niezurbanizowana, rolno-leśna chroniona ozn. symb. N.RLR., w ter. grun.roln. chronionych

Działka w kształcie prostokąta, przylegająca do drogi gminnej.

 

 

-----

 

 

4 874,00

3

435

Cieciułów

 

OP1L/000
53462/4

 

0,0030

Strefa osadnicza mieszkaniowa ozn. symb. O.M, w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej

Działka w kształcie prostokąta, przylegająca do drogi gminnej.

 

 

28.11.2014 r.

935,00

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas