logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Pierwsze szkolenia w Rudnickim Inkubatorze Przedsięniorczości

oznakowanie lider.jpeg

Pierwsze szkolenia w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości już zakończone!

 

Gmina Rudniki w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 zorganizowała w dniach 13 - 17 października 2014 r. w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach pierwszy cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości realizowany w ramach operacji pn. „Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą i mieszkańców LGD”.


Szkolenia prowadzone były przez firmę JB Group Joanna Baczyńska szkolenia i doradztwo.

Cykl szkoleniowy obejmował następujące moduły:

1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej + porady prawne;

2. Podstawy księgowe prowadzenia działalności gospodarczej + porady księgowe;

3. Pozyskiwanie funduszy  na prowadzenie działalności;

4. Zasady pisania biznesplanu;

5. Obsługa działalności gospodarczej.

W trakcie szkolenia z pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności, prelekcji udzieliła pani Bożena Karmolińska Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie. Pani Kierownik przedstawiła informacje o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz o formach wsparcia dla firm już działających – staże, bony stażowe, roboty publiczne, prace interwencyjne.
 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkoleniach.
 

Przypominamy jednocześnie, że w dniach 17-21.11.2014 r. realizowany będzie drugi cykl szkoleń! Zgłoszenia można jeszcze składać telefonicznie pod nr telefonu: 34 3595072 w. 14, jak również przesyłać e-mailem na adres: inkubator@rudniki.pl do dnia 5.11.2014 r. 

 

1.jpeg   15.jpeg   12.jpeg