logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Park w Rudnikach pięknieje!

oznakowanie lider.jpeg

Gmina Rudniki w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 zorganizowała w dniach 22-25 października 2014 r. szkolenie pn. „Aranżacja Przestrzeni” realizowane w ramach operacji pn. „Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą i mieszkańców LGD”.

Szkolenie miało na celu aktywizację społeczności lokalnej poprzez jej zaangażowanie w poprawę estetyki otoczenia dzięki wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia. Skierowane było do mieszkańców LGD „Górna Prosna” którzy posiadają zieleń do zagospodarowania (ogród, wspólna przestrzeń publiczna we wsi) i chcieliby poprawić ich wygląd i estetykę oraz dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o nowe doświadczenia związane z aranżacją przestrzeni.

Szkolenie przeprowadziła firma Tęczowy Ogród - projekty ogrodów z Dobrzenia Małego, posiadająca doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu aranżacji przestrzeni.

Szkolenie składało się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna realizowana była w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach w dniach 22-24.10.2014 r. Na tej części szkolenia uczestnicy poznali różne typy roślin, omówiona została ich budowa, wymagania glebowe i klimatyczne. Ponadto w ramach tej części szkolenia uczestnicy poznali różne style projektowania ogrodów i innych przestrzeni oraz przygotowali projekt zagospodarowania terenu części w parku w Rudnikach.

1.jpeg   2.jpeg   3.jpeg

Część praktyczna natomiast przeprowadzona była w dniu 25.10.2014 r. w parku w Rudnikach i polegała na zrealizowaniu projektu przygotowanego podczas części teoretycznej szkolenia. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy wykonali zagospodarowanie części parku. Wyłożone zostały obrzeża z kostki granitowej, posiana została trawa oraz posadzono ponad 300 roślin (rośliny iglaste i liściaste oraz byliny). Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, a wszyscy uczestnicy sumiennie brali udział w zajęciach i wykonywali zaplanowane założenia.

DSC06512.jpeg   DSC06516.jpeg   DSC06572.jpeg   DSC06535.jpeg

Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia z wynikiem pozytywnym oraz różanecznik ogrodowy do zasadzenia we własnym ogrodzie.             

Wszyscy uczestnicy szkolenia mimo niezbyt wysokiej temperatury panującej podczas zajęć praktycznych z uśmiechami na twarzy oraz roślinami w dłoniach opuszczali rudnicki park.

 

Przypomijmy sobie jak było:

1.jpeg   2.jpeg   3.jpeg

A teraz zobaczmy efekty Naszej wspólnej pracy….

DSC06597.jpeg   DSC06615.jpeg   DSC06620.jpeg