Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 120.2014

z dnia 12.11.2014 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości nr działki, k.m.

 

Położenie nieruchomości

 

Pow.

w ha

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Opis nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

 

cena nieruchomości

 

 

1

 

 

199/5

k.m. 1

 

 

Cieciułów

 

 

0,1210

Strefa niezurbanizowana, rolno-leśna chroniona ozn. symb. N.RLR., w cz. w ter. urz. sport. i rekreac., w cz. w ter. grun.roln. chronionych

Działka położona w terenach przylegających do gruntów przezn. pod budowę zbiornika
w Jaworku

 

 

 

-----

 

 

2 092,00

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas