Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

II sesja Rady Gminy Rudniki

Informacja o zwołaniu w dniu 9 grudnia  2014  roku /wtorek/ o godz. 13.00  II sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy  w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                       
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie składów osobowych komisji stałych rady – uchwała Nr II/3/2014;
  2. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” – uchwała Nr II/4/2014;
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – uchwała Nr II/5/2014;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr II/6/2014;
  5. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok – uchwała Nr II/7/2014.
 5. Zapytania i wolne wnioski, w tym wstępne założenia dotyczące funkcjonowania „Kina za Rogiem”
 6. Zamknięcie sesji.
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas