Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Rudniki przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 130.2014

z dnia 25.11.2014 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp

 

Nieruchomość obejmująca działki nr k.m.

 

Położenie nieruchomości

 

Kw

działek

 

Pow.

w ha

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Opis nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

 

cena wywoławcza bez podatku VAT

 

 

1

 

 

152

k.m. 1

 

 

Łazy

 

OP1L/000

50976/9

 

0,2800

Na głębokość ok. 60 m od drogi powiatowej
w strefie osadniczej mieszkaniowej O.M.,
w pozostałej części w strefie niezurbanizowanej
rolno-leśnej N.RL.

Działka w kształcie prostokąta, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i samosiejkami

 

 

 

15.01.2015 r.

 

 

 

19 500,00

 

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas