Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

IV sesja Rady Gminy Rudniki

Zapraszamy na dzień 3 lutego 2015  roku /wtorek/ godz. 13.00  na IV sesję Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy  w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr II/2014 i Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Przedstawienie analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu zagospodarowanie  przestrzennego Gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.
 5. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie przejęcia od Powiatu oleskiego zadania pn. „Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Rudniki - uchwała Nr IV/15/2015;
  2. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Krzepice - uchwała Nr IV/16/2015;
  3. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Brzeziny dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości  – uchwała Nr IV/17/2015;
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr IV/18/2015;
  5. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku – uchwała Nr IV/19/2015;
  6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr IV/20/2015;
  7. w sprawie przyjęcia programu pn. „Karta Dużej Rodziny 3+ w Gminie Rudniki”  – uchwała Nr IV/21/22;
  8. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Rudniki – uchwała Nr IV/22/2015;
  9. w sprawie wynagrodzenia wójta gminy – uchwała Nr IV/23/2015.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas