Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Komunikat

Urząd Gminy w Rudnikach informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024r.

Każdy właściciel lasu, gruntu zalesionego ma prawo zapoznać się z projektem planu i zgłosić zastrzeżenia i wnioski w terminie do dnia 17 marca br. w Urzędzie Gminy w Rudnikach pok. nr 6. Po tym okresie plany zostaną zatwierdzone przez Starostę Oleskiego w takiej formie jak zostały opracowane.

Informuje się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczania podatku leśnego.

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas