Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.13.2015

z dnia 03.02.2015 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

 • Lp

   

  Oznaczenie nieruchomości nr działki, k.m.

   

  Położenie nieruchomości

  Kw.

   

  Pow.

  [ha]

   

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

   

  Opis nieruchomości

  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

   

  cena nieruchomości

  [zł]

  1

   

  2

  k.m. 3

   

  Rudniki

  OP1L/000

  36989/9

   

  0,0420

  Strefa osadniczo-mieszkaniowa ozn. symb. O.M., w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej

  Działka położona w terenach przylegających do drogi krajowej nr 42
   

   

   

  27.03.2015 r.

   

   

  10 200,00

  2

  147/7

  k.m. 2

  Żytniów

  OP1L/000

  36989/9

   

  0,0008

  Strefa osadniczo-mieszkaniowa ozn. symb. O.M., w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej

  Działka położona w terenach przylegających do drogi powiatowej

   

  27.03.2015 r.

   

  144,00

  3

  189/13

  k.m. 2

  Żytniów

  OP1L/000

  36989/9

   

  0,0124

   

  Droga powiatowa

  Działka położona w pasie drogowym

   

  27.03.2015 r.

   

  2 334,00

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas