Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.13.2015 z dnia 03.02.2015 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp.

nr

Położenie

Księga Wieczysta

Powierzchnia

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowa- nia

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

działki

1

298/3

Żytniów

k.m.5

OP1L/00030650/2

0,1700

PsIV - 0,0720

N - 0,0980

 

strefa niezurbanizowana rolno - leśna

200,00

3 lata

30.06 każdego roku

2

326/1

Bobrowa

k.m.2

OP1L/00029410/8

0,2930

RIVb – 0,0930

Tereny rolnicze

60,00

3 lata

30.06 każdego roku

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas