Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących wlaśność Gminy Rudniki

WÓJT GMINY RUDNIKI

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE

 

Przedmiotem przetargu jest część działki o pow. 0,3000 ha, oznaczonej nr 267/1, położonej w obrębie Cieciułów, zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr OP1L/00026536/6, oraz działka o pow. 1,0300 ha, oznaczona nr 51/1, położona w obrębie Jaworek, zapisana
w księdze wieczystej Kw. nr OP1L/00026536/6, zgodnie z wykazem z dnia 10.10.2014 r., podanym do publicznej wiadomości i wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Do przetargu wystawia się:

1. Część działki nr 267/1, położonej w Cieciułowie, o pow. 0,3000 ha

cena wywoławcza rocznego czynszu - 60,00 zł

wysokość wadium - 10,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2015 r. o godz. 10-tej w budynku Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

2. Działkę nr 51/1, położoną w Jaworku, o pow. 1,0300 ha

cena wywoławcza rocznego czynszu - 200,00 zł

wysokość wadium - 30,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2015 r. o godz. 11-tej w budynku Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 09.03.2015 r. z dopiskiem: wadium na dzierżawę części działki nr 267/1 położonej w Cieciułowie lub wadium na dzierżawę działki nr 55/1 położonej w Jaworku.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas