logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Szkolenie w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości

logo RPO.jpeg

Szkolenie w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości

W dniu 20 marca 2015 r. Gmina Rudniki oraz Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości przeprowadziły szkolenie na temat: możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz innych form wsparcia dla podmiotów gospodarczych.

Szkolenie zorganizowane zostało w nowo wybudowanym Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4B i skierowane było dla przedsiębiorców. Budowa Inkubatora współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego  Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Szkolenie składało się z 4 bloków, a każdy blok reprezentowany był przez inny podmiot.

Jako pierwsza wystąpiła pani Anna Majchrzak – przedstawicielka Powiatowego Urząd Pracy w Oleśnie. W swoim wystąpieniu zaprezentowała ofertę powiatowego urzędu pracy skierowaną dla podmiotów gospodarczych tj.  staże, bony stażowe, roboty publiczne, roboty interwencyjne, prace społecznie użyteczne, krajowy fundusz szkoleniowy, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Kolejnym prelegentem był pan Sebastian Dziumla przedstawiciel Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W swoim wystąpieniu przedstawił ofertę Fundacji skierowaną dla przedsiębiorców jak również osób chcących założyć działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem oferty pożyczkowej i dotacyjnej.

Następnie pan Marcin Kula przybliżył informacje na temat Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, w jakim celu zostało powołane i czym się zajmuje oraz przedstawił założenia Regionalnego Programu Operacyjny z uwzględnieniem osi i działań które zostały skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców.

Ostatnim punktem szkolenia było wystąpienie Opolskiej Izby Gospodarczej w imieniu której głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady OIG Wilhelm Beker. Wiceprzewodniczący przedstawił Opolską Izbę Gospodarczą, a następnie oddał głos panu Grzegorzowi Stolarczykowi przedstawicielowi firmy ZAGA Fundusze Europejskie członka OIG, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy. Pan Stolarczyk udzielał praktycznych porad dotyczących realizowanych naborów, warunków przystąpienia oraz kryteriów jakim podlegając aplikujące podmioty.

Szkolenie miało charakter wykładu, jednakże uczestnicy bardzo chętnie włączali się w dyskusję, zadając bardzo praktyczne pytania.

Mamy nadzieję, że informacje zdobyte podczas szkolenia przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw i pomogą w skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych. Tego właśnie życzymy wszystkim uczestnikom.