logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Gminny Konkurs Recytatorski

GMINNY  KONKURS  RECYTATORSKI

             24, 26 i 27  marca w Gminnej Bibliotece Publicznej   w Rudnikach  dzieci reprezentujące wszystkie przedszkola i szkoły z terenu gminy rywalizowały o miano najlepszego recytatora. Udział w konkursie wzięło 68 osób.

             Komisja oceniająca w składzie: Maria Morawiak , Alina Bienias, Małgorzata Lukas i Joanna Bryś  nie  miała łatwego zadania. Wszyscy uczestnicy  przygotowani byli doskonale. Biorąc pod uwagę zarówno walory estetyczne języka, a mianowicie dykcję, rytm i intonację , jak i właściwy dobór repertuaru nagrodzono w poszczególnych kategoriach wiekowych wymienione poniżej osoby.

Klasy I-III

I miejsce – Michał Wolny – PSP  Dalachów filia Rudniki

I miejsce – Wiktoria Preś – PSP  Dalachów

II miejsce – Oliwia Kosowska – PSP Jaworzno

III miejsce – Alan Mega – PSP Żytniów i  Paulina Lach – PSP Jaworzno

oraz  wyróżnienia : Dominika Adamska – PSP Jaworzno, Oliwia Garncarek – PSP Dalachów i Alicja Cieśla – PSP Cieciułów

Klasy IV-VI

I miejsce  - Kinga Krawczyk  - PSP Żytniów

II miejsce – Dominika Mirowska – PSP Jaworzno

III miejsce  - Zuzanna Wiśniewska  - PSP Dalachów i Patryk Wierszak –PSP Jaworzno

oraz wyróżnienia : Laura Materak – PSP Żytniów, Nicola Ośródka – PSP Cieciułów i Aleksandra Surowa – PSP Cieciułów

Gimnazjum : 

I miejsce –  Jakub  Jachymski – GP Rudniki

II miejsce-  Weronika Dzierżak  - GP Rudniki

III miejsce – Marcelina  Koterba   i Julia Sikora

oraz wyróżnienia : Paulina Rosak, Błażej Stanek, Wiktoria Surowa, Wiktoria Zadworna

Przedszkola :

W kategorii przedszkolaków o miano najlepszego konkurowało 20  dzieci.

I miejsce,  za świetną  recytację i doskonałą  interpretację  prezentowanego wiersza, zajęła  Katarzyna Wierszak z Przedszkola w Rudnikach. Trzy równorzędne II nagrody  otrzymały : Matylda Napieraj z Przedszkola w Żytniowie oraz Patrycja Fałat i Kamil Kałwak z Przedszkola w Rudnikach natomiast trzy równorzędne trzecie miejsca zdobyły: Kinga Klimas z Przedszkola w Jaworznie, Dominik Kubat z Przedszkola w Rudnikach oraz Martynka Klimek z Przedszkola w Dalachowie.

Najlepsi otrzymali nagrody książkowe, pozostali uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Organizatorem  przedsięwzięcia był GOKSiR w Rudnikach.