Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów

POSTĘPOWANIE
PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:

1. systemy alarmowe,

2.centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,

3.radiowęzły radiofonii przewodowej,

4.syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ:

  1. PO OGŁOSZENIU ALARMU

ـ włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

ـ postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

ـ wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

ـ przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;

ـ przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem  wodnym sody oczyszczonej);

ـ wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

ـ uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

ـ zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg

oddechowych;

ـ zamknij okna i mieszkanie;

ـ udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

ـ udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;

Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

ـwykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

  1. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

ـ włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

ـ postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

ـ wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

ـ wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

ـ zamknij okna i mieszkanie;

ـ udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

ـ uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

ـ przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody

oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

ـwykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

  1. KOMUNIKAT  - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  1. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

ـ włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

 ـpostępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

ـ zamknij okna i mieszkanie;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

ـ wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

ـ zamknij okna i mieszkanie;

ـ uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

ـ uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

ـ przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

ـ wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas