Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja ze spotkania w sprawie budowy elektrowni wiatrowych

INFORMACJA
ze spotkania mieszkańców w sprawie budowy elektrowni wiatrowych
na terenie gminy Rudniki,
które odbyło się w Cieciułowie w dniu 27.03.2015 roku

 

Inwestor „Elektrownie Wiatrowe Rudniki” od kilku lat przygotowuje inwestycję dotyczącą budowy turbin wiatrowych. Jedno ze spotkań w tej sprawie odbyło się 23.03.2015 roku w Cieciułowie. Zebranie prowadził Pan Włodzimierz Pamuła wybrany na przewodniczącego zebrania, a w spotkaniu wzięli udział radni na czele z przewodniczącym Edwardem Gładyszem oraz przedstawiciele urzędu z wójtem Andrzejem Pyziakiem.

Zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy uważają, że planowane lokalizacje elektrowni wiatrowych są w zbyt bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych. Lokalizacje te zostały wskazane w załączniku mapowym do Raportu Oddziaływania na Środowisko.

Na zebraniu została podjęta uchwała Nr 1/2015 mieszkańców uczestniczących w spotkaniu, w której to zebrani żądają uchylenia uchwały Nr XXXV/277/2010 z dnia 27.04.2010 r. i zmienionej uchwałą Nr XV/133/2012 z 21.08.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki.

Uchwała zebrania została złożona do Wójta oraz Rady Gminy Rudniki.

 

Informuje się, że postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na budowę turbin wiatrowych na terenie gminy Rudniki prowadzone jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu, która analizuje raport oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu zawiadomiła gminę pismem z dnia 11.07.2014 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Uchwała zebrania z dnia 27.03.2015 roku, jak również wpływające na piśmie protesty są na bieżąco analizowane i przekazywane Radzie Gminy oraz przesyłane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Uważamy, że zaobserwowane przez mieszkańców występowanie szczególnych gatunków roślin lub zwierząt na terenie gminy może mieć wpływ na ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wszystkie zgłoszone protesty i umowy zostały przekazane Inwestorowi celem uwzględnienia.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas