Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Edukacja ekologiczna

W ramach programu edukacji ekologicznej „Osobliwości przyrodnicze gminy Rudniki” została wytyczona trasa dydaktyczna rowerowa, obejmująca pomniki przyrody, rezerwat „Bukowa Góra” w obrębie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, oraz architektoniczne obiekty zabytkowe. Program ten został zgłoszony do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Opolu i otrzymał wyróżnienie.

Trasa ma 32 kilometry i wiedzie przez najpiękniejsze zakątki okolicy. Rozpoczyna się w Rudnikach i biegnie głównie traktami polnymi i leśnymi, przez dziewięć miejscowości w gminie. Program utworzenia na terenie gminy trasy rowerowej adresowany jest do wszystkich miłośników wycieczek rowerowych. Jest ciekawą propozycją spędzenia wolnego czasu, którą warto rozpowszechniać. Trasę ścieżki przedstawiono poniżej.
Ze względu na wyjątkowe tereny, czyste i rześkie powietrze, propaguje się w gminie rozwój gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. Mimo, iż infrastruktura zapewniająca rekreację i wypoczynek sprowadza się do jedynego zbiornika wodnego, o powierzchni 8,0720 ha, gmina stara się własnymi siłami uatrakcyjnić ten teren. W ramach tego zalesiono tereny przy zbiorniku i wykonano plażę dla turystów. Zbiornik wykorzystywany również przez wędkarzy, wpływa na urozmaicenie krajobrazu i wzbogaca środowisko o florę i faunę wodną i przybrzeżną. Oprócz korzyści ekologicznych i społecznych, przynosi także korzyści ekonomiczne. Przewiduje się w tym miejscu zorganizowanie bazy turystycznej.


Organizowane są zajęcia pozalekcyjne w formie Szkolnych Kół Ekologicznych a także Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody. Aktywizującą formą zapoznania się z ideą ochrony środowiska jest przeprowadzanie wśród dzieci i młodzież konkursów mi. in. plastyczno – literacki konkurs „Dokarmiamy ptaki i zwierzęta”, konkurs plastyczny „Zaprzyjaźnić się z Ziemią”, konkurs na modę ekologiczną, rzeźbę ekologiczną. Uczniowie poszerzają zdobytą już wiedzę o dodatkowe informacje, uczestnicząc w zajęciach terenowych i wycieczkach krajoznawczych. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane są istniejące na terenie gminy obiekty ochrony środowiska.
Corocznie 5 czerwca w Światowy Dzień Ochrony Środowiska odbywa się Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z nagrodami ufundowanymi prze Urząd Gminy.
Młodzież szkolna corocznie czynnie uczestniczy w akcjach „Sprzątania Świata” i obchodach Dnia Ziemi. Sprzątane są tereny w najbliższym otoczeniu szkoły, nasadzane są nowe drzewa i krzewy. 
W gminie organizowane są akcje segregacji odpadów komunalnych poprzedzone seminarium na temat „Odpady i co dalej”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i problem spalania odpadów plastikowych w kotłowniach domowych.

Kreowaniu postaw proekologicznych w świadomości mieszkańców możliwe jest dzięki wydawaniu ulotek informacyjno – promocyjnych, oraz zamieszczaniu artykułów w kwartalniku „Biuletyn Informacyjny Gminy Rudniki”.
W ramach edukacji ekologicznej wykonano 4 tematyczne ulotki:

„Ekologiczne zakupy”’
„Odpady do odzysku, nie do pieca”,
„Selektywna zbiórka „u źródła”,
„ Dioksyny – milczący zabójcy”.

Zadaniem całej akcji jest dotarcie z podstawową informacją, przedstawioną w prosty dla ludzi sposób, aby poprzez to zaprzestali działań nieprzyjaznych dla środowiska. Dystrybucją ulotek zajmują się pracownicy urzędu gminy, sołtysi oraz młodzież szkolną. 


 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas