Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Komunikat

Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rudniki o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rudniki Uchwałą nr V/25/2015 z dnia 3 marca 2015 r. nowe stawki opat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:

 1. W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:
  1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 17 zł,
  2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 22 zł,
  3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 32 zł,
  4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 35 zł,
  5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 42 zł,
  6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 44 zł,
  7. dla liczby mieszkańców od 7 i powyżej zamieszkujących daną nieruchomość–52 zł.
 2. W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane nie są w sposób selektywny:
  1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 35 zł,
  2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 45 zł,
  3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 60 zł,
  4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 75 zł,
  5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 85 zł,
  6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 95 zł,
  7. dla liczby mieszkańców od 7 i powyżej zamieszkujących daną nieruchomość – 100 zł.

Nowe stawki obowiązują już za miesiąc kwiecień z terminem płatności do 15 maja br. Począwszy od miesiąca kwietnia opłaty powinny być wpłacone wg nowych stawek. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma pisemne zawiadomienie wraz z nowymi blankietami opłat. Numery rachunków pozostają niezmienione. Zwracamy uwagę na wpłacanie prawidłowych kwot.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas