Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Elektrownie wiatrowe

Szanowni Mieszkańcy!

        Na stronie „Moje Rudniki” na Facebook-u pojawiają się różne komentarze dotyczące elektrowni wiatrowych. Osoby uczestniczące w dyskusji na tym profilu udostępniają liczne pisma i linki poświęcone tej tematyce.
Bardzo dobrze!  wszyscy powinniśmy zgłębiać wiedzę na ten temat i wymieniać się zdobytymi informacjami. Nie możemy jednak pozostać obojętni na komentarze, dotyczące braku woli porozumienia ze strony gminy.

Szanowni Państwo,
         Chcemy z Wami rozmawiać i dzielić się informacjami, które Was interesują. Niestety na bardzo licznych spotkaniach nie pozwalacie nam się wypowiedzieć poprzez krzykliwe i nazbyt nerwowe reakcje.
Rozmowy powinniśmy prowadzić na zasadzie partnerstwa.
Rozumiemy Wasze Stanowisko i Wasze obawy przed budową elektrowni wiatrowych. My również mamy wątpliwości. Każda taka poważna decyzja zobowiązuje do głębokiej analizy za i przeciw. Analizujemy protesty i pisma dotyczące budowy turbin wiatrowych, wpływające do urzędu. Przekazujemy je dalej na bieżąco do inwestora, Rady Gminy  i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.
        Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego na terenie gminy przedsięwzięcia pn. ”Elektrownia Wiatrowa Rudniki” wraz z przyłączeniową kablową linią elektroenergetyczną 110 kV do stacji „Janinów” i elementami towarzyszącymi zostało zawieszone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu.
         Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko był do tej pory weryfikowany przez organ prowadzący postępowanie administracyjne, czyli RDOŚ w  Opolu.  Raport nie został jeszcze poddany konsultacjom społecznym z uwagi na braki merytoryczne i  zastrzeżenia kierowane pod jego adresem przez  RDOŚ.
         Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowanych RDOŚ w Opolu ma obowiązek zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.
Jesteśmy przekonani, że wobec tak dużego sprzeciwu mieszkańców nie jest możliwa realizacja tej inwestycji, o czym na spotkaniu w dniu 20 kwietnia br. w Rudnikach mówili wójt i inwestor.
Wspólnie mamy problem i spróbujmy go razem rozwiązać. 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas