Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przebudowa drogi gminnej Nr 101014 O w Dalachowie

Program regionalny.jpeg herb opolskie.jpeg UE.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nazwa projektu :
Przebudowa drogi gminnej Nr 101014 O w Dalachowie

W kwietniu 2015 roku  zakończono realizację projektu i przekazano do użytkowania drogę gminną Nr 101014 O w Dalachowie, od skrzyżowania z drogą krajową nr 43 w Dalachowie do granicy z Gminą Pątnów woj. Łódzkie.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa Transport
Działanie Infrastruktura drogowa
Poddziałanie Drogi lokalne

Wartość projektu wyniosła 1 421 949,20 PLN.

Projekt został sfinansowany w 85% kosztów kwalifikowanych – kwota 1 208 656,82 PLN  - ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej o łącznej długości 1,868 km wraz z chodnikiem w części zabudowanej, odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z drogą krajową.

Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich gminy Rudniki oraz zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej poprzez:

  • odpowiednie skomunikowanie i udostepnienie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego produkcyjnomagazynowego przy DK 43,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • poprawę dostępu do obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie (Załęczański Park Krajobrazowy, obszar chroniony NATURA 2000 Załęczański Łuk Warty, Obszar Chronionego Krajobrazu Załęcze – Polesie),
  • poprawę stanu środowiska naturalnego – zmniejszenie emisji spalin samochodowych i poziomu hałasu drogowego,
  • rozwój przedsiębiorczości – wzrost liczby podmiotów gospodarczych i powstanie nowych miejsc pracy w gminie,
  • zwiększenie konkurencyjności gminy,
  • poprawę jakości życia mieszkańców oraz przedsiębiorców korzystających z przebudowywanej drogi.

Efekty realizacji projektu można samemu ocenić porównując poniższe zdjęcia.

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas