Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

25 lat Samorządności

27 maja 2015 r. minęło 25 lat funkcjonowania samorządu gminy. Okrągłe rocznice, jubileusze są zawsze okazją do dokonywania podsumowań, refleksji nad upływającym czasem, postawienia pytań, jakie wyzwania stają przed nami dzisiaj.

Samorząd przechodził w ciągu tych lat różne etapy rozwoju i stawał przed bardzo trudnymi wyborami i problemami. Wdrażanie nowych reform w państwie jest zawsze trudne i nam także w gminie przysporzyło wielu problemów:

  • reforma oświatowa, na którą nałożył się niż demograficzny (w tym tworzenie gimnazjum i wdrażanie Karty Nauczyciela) bez przekazania dostatecznych środków, organizowanie w zupełnie nowy sposób bazy nauczania i płynących z tego konsekwencji jak np. organizacja dowozu uczniów do szkół;
  • reforma w służbie zdrowia nakładająca na gminy nowe zadania bez żadnych środków a nawet jasnych przepisów prawych;
  • nakładanie na samorządy kolejno nowych zadań wymagających dodatkowych nakładów finansowych i wysiłku organizacyjnego, np. realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Najtrudniej zauważyć zmiany, które zachodzą obok nas. Jedynie oglądając stare zdjęcia, odkrywamy, że otaczający nas krajobraz zmienił się niedawno, w ciągu ostatnich lat, a my z trudem przypominamy sobie jak wyglądało to wcześniej. I nie ma w naszej gminie miejscowości, której te zmiany by nie dotyczyły, nie były zauważalne. Pamięć jest nikła i niejednokrotnie sami szybko zapominamy o tym, co zrobiliśmy, choć kosztowało to nas wiele wysiłku.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas