Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja o dofinansowaniach

Gmina otrzymała dafinansowania na następujące inwestycje:

  1. Przebudowa sal lekcyjnych, wejścia i sanitariatów w budynku Gimnzjum Publicznego w Rudnikach - środki z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 - realizacja 2005 r.
  2. Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego dla wsi Rudniki - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" z działania "Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego" - realizacja 2005-2006
  3. Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców wsi Mirowszczyzna i Jaworzno - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" z działania "Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego" - realizacja 2006
  4. Adaptacja strażnicy OSP na chatę drwala i strażaka w Bobrowie - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" z działania "Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego" - realizacja 2006
  5. Budowa drogi dojazdoweej do gruntów rolnych na działkach o nr ew. 25, 30, 203 k.m.1 obręb Odcinek i działki nr 290 k.m.1 obręb Dalachów - środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu - realizacja 2005
  6. Odnowa obszarów wiejskich gmin Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny" - środki z programu Leader+ na opracowanie strategii rozwoju zrzeszonych gmin oraz utworzenie lokalnej Grupy Działania.
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas