Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.53.2015 z dnia 27.05.2015 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

217/3

Julianpol

OP1L/00054639/3

0,3130

R IVb -  0,1890

R V - 0,1240

strefa niezurbanizowana rolno – leśna, chroniona

60,00

3 lata

30.06 każdego roku

2

1

162

Słowików

OP1L/00051823/9

1,1700

R V - 0,5500

Ł V – 0,5660

Lz/Ps V - 0,0540

 

tereny przeznaczone do zalesienia

240,00

3 lata

30.06

każdego

roku

3

1

276/1

Cieciułów

OP1L/00026536/6

0,6000

R IVa -  0,3500

R V - 0,1500

RVI - 0,1000

 

tereny przeznaczone do zalesienia

120,00

3  lata

30.06

każdego

roku

4

4

336/1

336/2

336/3

Żytniów

OP1L/00028888/2

0,1544

N - 0,1544

tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej

160,00

3 lata

30.06

każdego

roku

5

1

202/5

Mirowszczyzna

OP1L/000

27405/5

0,1000

ŁV-0,1000

tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej

20,00

3 lata

30.06

każdego

roku

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas