Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Nowa strategia dla Gminy Rudniki

Nowa strategia dla Gminy Rudniki

Konsorcjum firm Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. oraz Grupa BIOSTAT sp. z o.o. w okresie od maja do września 2015 r. na zlecenie Gminy Rudniki przygotowuje dokument strategiczny pn. „Strategia rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025” będący wyznacznikiem kierunków działań gminy Rudniki.

Jest nam zatem  niezmiernie miło poinformować, że prace związane z budową nowej strategii rozwoju nabierają tempa. Właśnie kończy się etap diagnostyczny, związany z przeprowadzeniem badań ilościowych techniką wywiadów bezpośrednich (PAPI) oraz badań jakościowych - indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Jednocześnie pragniemy poinformować, iż rozpoczyna się kolejny etap. Na tym etapie zostaną przeprowadzone trzy sesje warsztatowe z przedstawicielami różnych środowiska gminy, tzw. Radą Liderów Lokalnych. W trakcie sesji warsztatowych prezentowane zostaną wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej. Wybierzemy kluczowe mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia i postaramy się im przypisać rozwiązania i pomysły. W przypadku mocnych stron i szans, poddamy dyskusji – sposób w jakie je wykorzystać, a w przypadku słabych stron i zagrożeń – jak je eliminować lub ich unikać. Zastanowimy się nad kluczowymi kamieniami milowymi, zakresem kompetencji i odpowiedzialności za ich realizację oraz możliwościami ich zrealizowania. Efektem prac związanych z realizacją sesji warsztatowych będzie wypracowanie struktury nowej strategii.

Pamiętać należy, że strategia rozwoju jest długofalowym scenariuszem rozwoju gminy. W swojej koncepcji zakłada cele i kierunki działań, które będą realizowały wizję rozwoju.

Strategia nie tylko wyznacza drogę, którą należy się kierować, ale także wskazuje jednostki odpowiedzialne za jej realizację. Dzięki temu jest narzędziem współpracy pomiędzy samorządem gminnym a partnerami prywatnymi i pozarządowymi w realizacji kierunków interwencji. Tworzy platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, głównych aktorów życia publicznego (mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom. Jest dokumentem definiującym najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju.

Podkreślić należy fakt, że moment opracowania Strategii jest dla nas szczególnie ważny z uwagi na szanse i możliwości jakie daje nam nowa perspektywa unijna 2014-2020.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas